DOANH NGHIỆP ĐỐI TÁC

ĐÃ THAM GIA KHÓA HỌC AI

TỔNG QUAN KHÓA HỌC

AI FULLSTACK DEVELOPMENT

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang nắm giữ vai trò chủ đạo trong dòng chảy công nghệ và ảnh hưởng mạnh mẽ đến không chỉ cách chúng ta sống, làm việc mà cả cách vận hành và quản lý doanh nghiệp nhờ những tiến bộ trong công nghệ điện toán đám mây, Big Data, các phần mềm có mã nguồn mở và các thuật toán cải tiến.

Khóa học AI quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do VTC Academy triển khai sẽ giúp các lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà đầu tư và các nhà quản lý cũng như các chuyên gia, kỹ sư trong lĩnh vực công nghệ khai thác được sức mạnh của AI để tạo ra những sản phẩm/dịch vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, tăng lợi thế cạnh tranh cho công ty và đem đến những giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Bên cạnh đó, khóa học cũng mang đến những kiến thức tổng quan và thực tiễn về các nền tảng cốt lõi của AI như Machine Learning, Deep Learning,… để giúp những người muốn tìm hiểu về AI có thêm những hiểu biết giá trị cùng khả năng ứng dụng AI vào tất cả các ngành công nghiệp hiện có.

ĐỐI TƯỢNG CỦA KHÓA HỌC

``TÍN ĐỒ`` AI MỌI CẤP ĐỘ

Tất cả những người có đam mê và muốn tìm hiểu về AI từ cơ bản đến chuyên sâu

features
Học sinh - sinh viên

Học sinh phổ thông muốn làm quen với các khái niệm cơ bản về AI; sinh viên cao đẳng – đại học quan tâm đến công nghệ AI nói chung và sinh viên CNTT nói riêng

features
Người đi làm

Người đi làm muốn tìm hiểu thêm về cách ứng dụng AI vào các ngành công nghiệp hiện có; lập trình viên muốn học chuyên sâu về AI để phát triển sự nghiệp

features
Nhà quản lý doanh nghiệp

Các nhà quản lý cấp cao của doanh nghiệp muốn thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ AI vào doanh nghiệp của mình; các nhà đầu tư muốn tìm hiểu các cơ hội đầu tư được tạo ra nhờ AI

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

VÌ SAO CHỌN KHÓA HỌC NÀY?

ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA KHÓA HỌC

– Tìm hiểu về Machine Learning (ML) một cách hệ thống và bài bản thông qua khung TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) – khung tiếp cận ML độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng
– Chương trình học được thiết kế linh hoạt và hệ thống, giúp tất cả mọi người có thể tiếp cận và tìm hiểu về AI theo các cấp độ phù hợp
– Cách thức đào tạo lấy người học làm trung tâm, giảng viên và chuyên gia đóng vai trò cố vấn và gợi mở, người học được phát huy tối đa khả năng tư duy và sáng tạo
– Nội dung đào tạo tập trung 70% vào thực hành, học viên được triển khai kiến thức đã học vào các dự án thực tế do các doanh nghiệp công nghệ đầu ngành tham vấn

ĐƯỢC GÌ SAU KHÓA HỌC?

Cá nhân
– Hiểu và tận dụng khung TEFPA vào việc ứng dụng AI đối với một loạt các ngành công nghiệp trọng yếu
Doanh nghiệp
– Hiểu được cách ứng dụng AI vào thực tế để quản lý trải nghiệm khách hàng, cách thức vận hành doanh nghiệp, các chức năng hỗ trợ kinh doanh dựa trên những case-study thực tiễn của nhiều thương hiệu lớn trong nhiều ngành nghề khác nhau như: fintech, ngân hàng, vận tải, y tế,…
– Hiểu được phương pháp chuyển đổi cách vận hành doanh nghiệp về cả phương thức hoạch định chiến lược, phương thức tổ chức và vận hành
– Biết cách khai thác sức mạnh của AI để giải quyết các vấn đề kinh doanh thực tế trên toàn bộ chuỗi giá trị doanh nghiệp

SƠ ĐỒ KHÓA HỌC

AI FULLSTACK DEVELOPMENT

Khóa học AI Fullstack Development bao gồm 3 cấp độ: AI Practitioner, AI Specialist (bao gồm 3 phân ngành: Visual Understanding, Language Understanding, Decision Making), AI Fullstack Engineer

KHÓA HỌC AI PRACTITIONER

Khóa học cung cấp kiến thức về các nguyên tắc và nền tảng của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning (ML)  và Deep Learning (DL):
– Giới thiệu về AI/ML, các phương pháp học máy và thực hành AI thông dụng
– Khung thống nhất TEFPA (Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize) – khung tiếp cận ML độc quyền được VTC Academy và COTAI phát triển riêng
– Math/Computer/Programming/Data
– Mô hình ML và DL
– Visual & Language Understanding với mô hình DL huấn luyện sẵn
– Từng bước xây dựng ứng dụng AI

 • Phần 1: Giới thiệu về ML và toán cơ bản
 • Phần 2: Những vấn đề chính trong AI/ML
 • Phần 3: Thêm về các vấn đề chính trong AI/ML
 • Phần 4: Kỹ thuật dữ liệu
 • Phần 5: Giới thiệu về thị giác máy tính
 • Phần 6: Giới thiệu về NLP
 • Phần 7: Ra quyết định tối ưu
 • Phần 8: ML thực tế và đồ án tốt nghiệp
KHÓA HỌC AI SPECIALIST

VISUAL UNDERSTANDING

Khóa học này cung cấp cho học viên:
– Kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning (DL) đỉnh cao cho Visual Understanding (công việc Thị giác máy tính, dữ liệu đa phương thức, khả năng lý giải)
– Các mô hình DL cho Thị giác máy tính: VGG, Inception, U-Net/CheXNet/MRNet, ResNet, DenseNet, YOLO MobileNet, ShuffleNet, EffNet
– Kỹ thuật DL: Generative Adversarial Networks (GANs), Variational Autoencoder (VAE),…
– Các chủ đề của Visual Understanding: Image, Object, Scene, Video, Behavior, 3D, Setting, Integration,…
– Từng bước xây dựng mô hình DL và các ứng dụng

 • Phần 1: Xử lý ảnh cổ điển (1)
 • Phần 2: Xử lý ảnh cổ điển (2)
 • Phần 3: DL trong xử lý ảnh
 • Phần 4: Phát hiện đối tượng
 • Phần 5: Phân khúc ngữ nghĩa
 • Phần 6: Phát hiện đối tượng và phân khúc ngữ nghĩa: Chủ đề nâng cao
 • Phần 7: Hình ảnh (khuôn mặt) nhúng: Nền tảng
 • Phần 8: Hình ảnh (khuôn mặt) nhúng: Thực hành
 • Phần 9: Đồ án giữa kỳ và bài giảng của chuyên gia (1)
 • Phần 10: Đồ án giữa kỳ và bài giảng của chuyên gia (2)
 • Phần 11: Nhận dạng ký tự quang học: Nền tảng
 • Phần 12: Nhận dạng ký tự quang học: Thực hành
 • Phần 13: Các ứng dụng khác của tầm nhìn máy tính
 • Phần 14: Đồ án tốt nghiệp và Chủ đề nâng cao
 • Phần 15: Đồ án tốt nghiệp và Chủ đề nâng cao
 • Phần 16: Khóa học kết thúc

ĐĂNG KÝ NGAY        TÌM HIỂU THÊM

KHÓA HỌC AI SPECIALIST

LANGUAGE UNDERSTANDING

Khóa học này cung cấp cho học viên:
– Các kiến trúc, mô hình và thuật toán Deep Learning (Học sâu, DL) tiên tiến nhất để hiểu ngôn ngữ như Phân tích tình cảm, Tóm tắt văn bản, Nhận dạng giọng nói, Hệ thống hộp thoại, Chatbot,…
– Các mô hình DL quan trọng cho NLP như GloVe, ELMO, ULMFit, GPT, Transformer, BERT, v.v., cùng với các mô hình ngôn ngữ và nhúng tiên tiến cho các mục, từ, tài liệu, biểu đồ,…
– Các kỹ thuật DL nâng cao như Generative Adversarial Networks (GANs) và Variational Autoencoder (VAE) để tạo dữ liệu; các kỹ thuật network distillation/pruning cho thiết bị cạnh; meta/transfer/few-shot learning và đa nhiệm/nhiệm vụ phụ trợ/học đa phương thức để đạt hiệu quả dữ liệu; dropout, đề án khởi tạo trọng lượng, tìm kiếm tiến hóa, BayesOpt, v.v. để tìm kiếm/đào tạo tốt hơn; DeepRL để đưa ra quyết định tốt hơn (ví dụ: trong thế hệ hộp thoại)
– Hiểu ngôn ngữ chủ đề phụ: Nhận dạng tên thực thể (NER), mô hình hóa ngôn ngữ, phân loại văn bản & nhiệm vụ, tạo văn bản, trả lời câu hỏi và các nhiệm vụ liên quan, khai thác dữ liệu văn bản,…

 • Phần 1. NLP cổ điển
 • Phần 2. Mạng lưới thần kinh cho NLP
 • Phần 3. Biểu diễn phân tán (1)
 • Phần 4. Biểu diễn phân tán (2)
 • Phần 5. Dịch máy (1) & các mô hình sequence-to-sequence
 • Phần 6. Dịch máy & Thực hành
 • Phần 7. Trả lời câu hỏi & & Memory-based networks
 • Phần 8. Trả lời câu hỏi & Hệ thống hộp thoại (Dialog system)
 • Phần 9. Đồ án giữa kỳ & Bài tập thực hành (1)
 • Phần 10. Đồ án giữa kỳ & Bài tập thực hành (1)
 • Phần 11. Phân tích tình cảm & thực hành
 • Phần 12. Khai thác thông tin cấu trúc & thực hành
 • Phần 13. Các ứng dụng khác của NLP
 • Phần 14. Đồ án tốt nghiệp & Các chủ đề nâng cao
 • Phần 15. Đồ án tốt nghiệp & Các chủ đề nâng cao
 • Phần 16. Kết thúc khóa học

ĐĂNG KÝ NGAY        TÌM HIỂU THÊM

AI FULLSTACK ENGINEER

Khóa học này cung cấp:
– Khung nội dung full-stack thống nhất để hiểu về dự án AI và vòng đời của dự án AI
– Thách thức và thực hành tốt để hoạch định, thiết lập và triển khai thành công các dự án Machine Learning (ML)/Deep Learning (DL)
– Thực hành sử dụng các khối quan trọng DL: CNNs; RNNs & sequence models; embeddings; GANs, VAEs & generative models; deep RL; attention & memory mechanisms; neural-symbolic integration with reasoning, planning, và search mechanisms
– Dự án thực tế để xây dựng và triển khai hệ thống AI tích hợp và hiện đại nhất

 • Phần 1. Lập kế hoạch và thiết lập dự án & Nền tảng
 • Phần 2. Lập kế hoạch và thiết lập dự án (2) & Tiến bộ gần đây của ML
 • Phần 3. Kỹ thuật dữ liệu (1) & Tìm hiểu và hiểu dữ liệu
 • Phần 4. Kỹ thuật dữ liệu (2) & Khai thác, tích hợp và làm sạch dữ liệu
 • Phần 5. Lựa chọn và tối ưu hóa mô hình (1)
 • Phần 6. Lựa chọn và tối ưu hóa mô hình (2)
 • Phần 7. Triển khai và thử nghiệm
 • Phần 8. Kỹ thuật ML & Một ví dụ về dự án thực tế
 • Phần 9. Kỹ thuật ML & Chủ đề nâng cao
 • Phần 10. Nghiên cứu ML (1) & Chủ đề nâng cao trong ML
 • Phần 11. Nghiên cứu ML (2) & Chủ đề nâng cao trong ML
 • Phần 12. Kết thúc khóa học

ĐĂNG KÝ NGAY        TÌM HIỂU THÊM

ĐỘI NGŨ

CỐ VẤN CAO CẤP & CHUYÊN GIA

team
Ph.D. Ngô Quốc Hưng
Giám đốc sáng lập Center of Talent in AI (COTAI)

team
M.Sc. Tô Đình Hiếu
Giám đốc Đào tạo - Học viện VTC Academy

team
Ph.D. Ngô Minh Mẫn
Giảng viên Viện John von Neumann (Viện JVN)

team
Ph.D. Nguyễn Kim Anh
Leader Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Vingroup Big Data Institute

team
M.Sc. Nguyễn Tr. Thịnh
Chuyên gia Xử lý Ngôn ngữ Tự nhiên – Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup (VinBDI)

team
M.Sc. Nguyễn Đình Nghị
Chuyên gia Xử lý ngôn ngữ tự nhiên - Viện Nghiên cứu Dữ liệu lớn Vingroup (VinBDI)

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Khóa học AI Fullstack Development do ai phát triển?

Khóa học Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế AI Fullstack Development do VTC Academy và Center of Talent in AI (COTAI) đồng xây dựng và phát triển

Khung TEFPA là gì?

Khung TEFPA là thuật ngữ viết tắt của bộ khung bao gồm: Task, Experience, Function space, Performance measure, Algorithm to search/optimize được xây dựng và đề xuất bởi COTAI

Thời lượng của khóa học?

Khóa học AI Fullstack Development có 03 cấp độ: AI Practitioner có thời lượng 8 tuần, AI Specialist có thời lượng 16 tuần đối với mỗi phân ngành, AI Fullstack Engineer có thời lượng 12 tuần

Tôi có thể chọn giờ học không?

Học viên được chọn học vào các khung giờ phù hợp với mình theo lịch đề xuất của VTC Academy sao cho đủ 3 buổi/tuần, bao gồm: Tối các ngày trong tuần, ngày thứ bảy và ngày chủ nhật

Tôi có được học về Machine Learning (ML) ở khóa học AI Practitioner?

Có. Khóa học AI Practitioner sẽ cung cấp kiến thức về những nguyên tắc và nền tảng của lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo (AI), Machine Learning (ML) và Deep Learning (DL); các phương pháp học máy; các mô hình ML; khung TEFPA (khung tiếp cận ML do VTC Academy và COTAI phát triển)

Tôi muốn học về lập trình Python, khóa học có cung cấp kiến thức này?

Có. Khóa học AI Fullstack Development cung cấp một phạm vi đa dạng các kiến thức liên quan đến AI, bao gồm cả lập trình Python

Khóa học được thiết kế cho khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp?

Khóa học được thiết kế cho khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp? Được thiết kế linh hoạt với nhiều cấp độ khác nhau từ cơ bản đến chuyên sâu, khóa học AI Fullstack Development dành cho cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp, những người chưa biết về AI cho đến các lập trình viên và các nhà quản lý doanh nghiệp

Tôi có nhu cầu học về chức năng xử lý hình ảnh của AI, vậy tôi nên chọn khóa học nào?

Bạn nên chọn khóa học AI Specialist, cụ thể là phân ngành Visual Understanding. Khóa học này chuyên về Xử lý hình ảnh, với các kiến trúc, mô hình, thuật toán Deep Learning (DL) đỉnh cao cho Visual Understanding (công việc Thị giác máy tính, dữ liệu đa phương thức, khả năng lý giải); Các mô hình DL cho Thị giác máy tính: VGG, Inception, U-Net / CheXNet / MRNet, ResNet, DenseNet, YOLO MobileNet, ShuffleNet, EffNet; Các chủ đề của Visual Understanding: Image, Object, Scene, Video, Behavior, 3D, Setting, Integration,…

Tôi sẽ đạt được những gì sau khóa học AI Practitioner?

Sau khóa học AI Practitioner, người học có thể: Hiểu tổng quan về AI/Machine Learning (ML); Sử dụng Toán ứng dụng, ngôn ngữ Python, công cụ kỹ thuật dữ liệu trong AI/ML; Am hiểu các mô hình Machine Learning/Deep Learning; Tổng hợp các thuật toán ML/DL thành bức tranh tổng thể theo khung TEFPA; Áp dụng các thuật toán để xây dựng các ứng dụng AI dùng các mô hình DL huấn luyện sẵn

Tôi sẽ đạt được những gì sau khóa học AI Fullstack Engineer?

Sau khóa học AI Fullstack Engineer, người học có thể: Xây dựng các vấn đề và ước lượng một dự án AI hoàn chỉnh; Tìm, làm sạch, dán nhãn và tăng cường dữ liệu; Chọn đúng các khung kiến trúc hạ tầng máy tính; Huấn luyện song song nhiều mô hình để chọn được kiến trúc mô hình đúng; Triển khai các mô hình quy mô lớn: REST API/Docker container/ Amazon Lambda,...; Phát triển và triển khai những hệ thống AI tích hợp hiện đại...

Tôi sẽ đạt được những gì sau khóa học AI Specialist, phân ngành Language Understanding?

Sau khóa học AI Specialist, phân ngành Language Understanding, người học có thể: Hiểu cách thức xây dựng và phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong Deep Learning (DL) cho xử lý ngôn ngữ; Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: hình ảnh, video, audio và ngôn ngữ (text); Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng mạng lưới thần kinh sâu cho Visual Understanding; Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình Machine Learning (ML) tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile,…); Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực; Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao; Tiến hành thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình ML...

Tôi sẽ đạt được những gì sau khóa học AI Specialist, phân ngành Visual Understanding?

Sau khóa học AI Specialist, phân ngành Visual Understanding, người học có thể: Hiểu cách thức xây dựng và phát triển một cách có hệ thống nhiều mô hình, thuật toán, ý tưởng trong Deep Learning (DL) cho thị giác máy tính; Làm việc với dữ liệu đa phương thức bao gồm: hình ảnh, video, audio và ngôn ngữ (text); Áp dụng các công cụ lý giải trong việc xây dựng mạng lưới thần kinh sâu cho Visual Understanding; Tối ưu và tùy chỉnh các mô hình Machine Learning (ML) tùy theo mục đích triển khai (Cloud, Web, Mobile,…); Xây dựng bài toán mới từ các ứng dụng thực; Thiết kế giải pháp dùng các thuật toán đỉnh cao; Tiến hành thu thập dữ liệu, xử lý, dán nhãn, huấn luyện, triển khai, đánh giá và cập nhật các mô hình ML...

ĐÁNH GIÁ VỀ KHÓA HỌC

HỌC VIÊN NÓI GÌ?

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

AI FULLSTACK DEVELOPMENT

Đăng ký thông tin để được tư vấn thêm
về khóa học AI Fullstack Development

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ VÀ NỘI DUNG SỐ VTC (VTC Academy)

Học viện Đào tạo Công nghệ & Nội dung số VTC (VTC Academy) thành lập vào năm 2010. Hiện nay, VTC Academy có 02 Học Viện tại Hà Nội & TP. Hồ Chí Minh
Tìm hiểu thêm về VTC Academy

TP. Hồ Chí Minh
Tầng 2 – The Emporium Tower, 184 Lê Đại Hành, P.15, Q.11
Hotline:  0818 799 299 – (028) 62 55 62 62
Email: info@vtc.edu.vn – Facebook: VTC Academy TP.HCM

Hà Nội
Tầng 4 – Tòa nhà VTC Online, 18 Tam Trinh, P. Minh Khai, Q. HBT
Hotline: 0981 114 757 – (024) 6681 0043
Email: info@vtc.edu.vn – Facebook: VTC Academy HN